Predikant Egpaar

Wie is Johan en Flippie Botha?

Ds Johan BothaDs Botha is gebore op 6 Oktober 1956 op die ou spoorwegdorpie Beaufort-Wes. Alhoewel hy in n tradisionele godsdienstige huis saam met sy suster en 3 ander broers groot geword het, het hy eers op 10 April 1983 in die destydse Nuwe Protestantse kerk tot bekering gekom onder die prediking van Ds Attie Olwagen.

Hy is op 7 Maart 1981 getroud met Flippie. Na 14 jaar se getroude lewe is hul seun, Brink, op wonderbaarlike wyse, gebore.

Hy en sy vrou is albei tot voltydse diens geroep kort na hulle bekering, en het in 1986 in die geloof na die Kweekskool van die Evangelies Gereformeerde Kerk gegaan om vir voltydse bediening opgelei te word.

Hulle bedien Springs as eerste gemeente vanaf Januarie 1990 tot begin 1996. Daarna het hulle ‘n beroep na George aanvaar om daar te bedien vanaf begin 1996 tot begin 2003. Hulle is in 2003 beroep na Pretoria Wonderboom as mede-leraar om saam met Di. Paul Beyl, Andre Bester en Awie van Wyk onderskeidelik te bedien totdat hy middel 2009 beroep is na Pretoria Oos gemeente waar hy tans nog bedien.

Hy dien op verskeie kommissies in die E.G Kerk soos o.a voorsitter van die Noordelike Ringskommissie asook die Fakulteit, Beheerraad en Kuratorium van die Kweekskool, die Sinodale Evangelisasie en uitbreidingskommissie, Eksamenkommissie, Gemeentegroeikommissie asook organiseerder van die kerk se program Na Waters waar Rus is op Kruiskyk TV. Hy is betrokke by drie programme op Kruiskyk TV nl, Na Waters waar Rus is, Brood uit die Bybel asook Heartcry se program.

Hy is ook sterk betrokke by Heartcry waar hy regdeur Suid Afrika en oorsee (Poland, Nederland, Duitsland en België) die Woord bedien in verskillende denominasies. Hy het n brandende hart dat die Kerk wakker sal word uit haar diepe slaap in hierdie post moderne tyd waarin ons leef.

Besoek gerus Ds Johan se persoonlike webwerf by johanbotha.net